HİZMETLER

YANGIN EĞİTİMİ

Amacı; İşletme / Kurum çalışanlarını çıkması muhtemel yangınların önlenmesi, yangın anında doğru davranış biçimlerinin kazandırılması konusunda eğitilerek, can ve mal kayıplarını en az seviyeye indirmektir.Eğitim Konuları;


  • Yanma ve Yangın
  • Yangın Sebepleri
  • Yangın Önleyici Tedbirler
  • Söndürme Metotları
  • Yangın Anında Hareket Tarzı
  • Yangın İhbarı
  • Yangınlarda Tahliye ve Toplanma
  • İşletme Yangın Organizasyonu
  • Yangınla Mücadele Malzemeleri ve Kullanılması
  • Tatbikat